måndag 18 november 2013

Bostadsbyggandet

Jag fick nyligen i all hast kommentera/granska en bok som tre professorer på KTH (Cars/Kalbro/Lind)avsåg att ge ut. Den har nu utkommit med titeln "Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur",(SNS Förlag). Många förslag bör definitvit diskuteraytterligare exempelvis föreslås att begränsa det direkta medborgarinflytandet och istället stärka den representativa demokratin och menar att dagens system för dialog gynnar ofta högljudda särintressen. "Medborgardemokrati får inte ersätta den parlamentariska demokratin". Det vi har idag är just den representativa/parlamentariska demokratin och det är den som bestämmer/beslutar. Hur den ska förstärkas, förstår jag inte, menar förf. att den förstärks om det direkta medborgarinflytandet tas bort (exempelvis samråden)? Dessutom föreslår de tre prof. ett avskaffande av det kommunala planmonopolet (dvs ta bort 2§ i PBL). Hur går det här ihop? Alla överklagandemöjligheter ska också slopas enligt förf. Frågan återstår vilken "representativ demokratisk" församling ska besluta?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar